ივლისში, კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა 132.9 მილიონი ლარით გაიზარდა

67

კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა (არარეზიდენტებზე გაცემული სესხების ჩათვლით), 2018 წლის ივლისში წინა თვესთან შედარებით 132.9 მლნ ლარით (0.6 პროცენტით) გაიზარდა (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 0.7 პროცენტით) და მიმდინარე წლის პირველი აგვისტოსათვის 23.3 მლრდ ლარი შეადგინა.

ამავე პერიოდში, ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 126.4 მლნ ლარით (1.2 პროცენტით), ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 6.5 მლნ ლარით (0.1 პროცენტით) გაიზარდა (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 0.2 პროცენტით).

რეზიდენტი იურიდიული პირებისათვის 2018 წლის ივლისის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ 2.9 მლრდ ლარის (წინა თვესთან შედარებით 2.3 პროცენტით მეტი), ხოლო უცხოური ვალუტით 7.2 მლრდ ლარის (წინა თვესთან შედარებით 0.8 პროცენტით ნაკლები) მოცულობის სესხი (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე – 0.6 პროცენტით ნაკლები).

2018 წლის ივლისის განმავლობაში 0.9 პროცენტით ანუ 119.5 მლნ ლარით გაიზარდა რეზიდენტი ფიზიკური პირების დაკრედიტების მოცულობა და მიმდინარე წლის პირველი აგვისტოსათვის 12.7 მლრდ ლარი შეადგინა.

მიმდინარე წლის პირველი აგვისტოსათვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 45.45 პროცენტი შეადგინა. პირველი ივლისის მდგომარეობასთან შედარებით მთლიანი სესხების ლარიზაცია გაიზარდა 0.29 პროცენტული პუნქტით (გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით, 0.24 პროცენტული პუნქტით).

Comments
Loading...