კომპანიამ “m2 უძრავი ქონება” პარლამენტს ახალი, დაზუსტებული წერილით მიმართა

512

კომპანიამ „m2 უძრავი ქონება“ საქართველოს პარლამენტს წერილის ახალი, დაზუსტებული ვარიანტი წარუდგინა, რომელშიც კომპანია დეტალურად განმარტავს ინციატივის შინაარსს. „m2 უძრავი ქონება“ მხოლოდ დაავადებული ხეების მოჭრაზე მოსაკრებელის გაუქმების ინიციატივით გამოდის:

„ჩვენი ინიციატივა ეხება კონკრეტულად ერთ საკითხს – მოქმედი კანონმდებლობის ცვლილებით კერძო მესაკუთრეების ტერიტორიაზე არსებული დაავადებული ნარგავების მოჭრის უფლებების მიღებას კომპენსაციის გადახდის გარეშე. მიგვაჩნია, რომ დაავადებული ხე-მცენარეების არსებობა წარმოადგენს საშიშროებას ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ჯანსაღი ნარგავების დაზიანების თავლსაზრისით. შესაბამისად, დაავადებული ნარგავებისაგან ქალაქის ტერიტორიის გათავისუფლების სტიმულირება შედის ქალაქის ინტერესებში. გთხოვთ ეს ინიციატივა განიხილოთ დაჩქარებული წესით“. – ნათქვამია წერილში.

რაც შეეხება ჯანსაღი ხეების მოჭრის საკითხს, კომპანია განმარტავს, რომ წინა წერილში აღნიშნული საკითხი არასრულფასოვნად იყო ჩამოყალიბებული და საზოგადოებას ინტერპრეტაციების საშუალებას აძლევდა. m2 პარლამენტში შეტანილ, დაზუსტებულ წერილში ხაზს უსვამს, რომ კომპანია მხოლოდ კანონის დაზუსტებასა და უფლება-მოვალეობების მკაფიოდ განსაზღვრას ითხოვდა, რაც, m2-ის აზრით, საზოგადოების ინტერესებში შედის. კომპანია განმარტავს, რომ მსგავსი ინიციატივა უნდა განიხილებოდეს მხოლოდ საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით. m2 თვლის, რომ ამჟამინდელი კანონმდებლობა ბუნდოვანია და არ იცავს არც მწვანე საფარს და არც ქალაქის ურბანულ განვითარებას. – წერია განცხადებაში.

m2 წუხილს გამოთქვამს იმის გამო, რომ კომპანიის ინიციატივა არასრულფასოვნად იყო ჩამოყალიბებული და აჩენდა ლეგიტიმურ შეკითხვებს მის შინაარსთან დაკავშირებით. m2 იმედოვნებს, რომ ახალ ინიციატივაში კომპანიის აზრი მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული და მზადყოფნას გამოთქვამს, რომ დაინტერესებულ პირებთან ერთად ამ საკითხზე იმუშაოს.

Comments
Loading...