პოლიტიკური სტაბილურობისა და ძალადობასთან ბრძოლის 3 ინდიკატორში საქართველოს პოზიციები შემცირდა

37

პოლიტიკური სტაბილურობა და ძალადობასთან ბრძოლის ინდიკატორში, საქართველოს, სხვა ინდიკატორებთან შედარებით, ყველაზე დაბალი შეფასება აქვს და ქვეყნის ქულა 32,38%-ს შეადგენს და რეიტინგში 143-ე ადგილზეა. გასულ წელს საქართველო 140-ე ადგილზე იმყოფებოდა;

ქვეყნის ქულა შემცირდა გამოხატვის უფლება და ანგარიშვალდებულების ინდიკატორში და 54,68 ქულით 93-ე ადგილი დაიკავა. 2016 წელს საქართველოს რეიტინგში 91-ე ადგილი ეკავა;

კანონის უზენაესობის ინდიკატორში საქართველო 78-ე პოზიციაზე 62,98 % ქულით, 2016 წელს საქართველოს 74-ე პოზიცია ეკავა.

Comments
Loading...