სარეიტინგო კომპანია FITCH-ის შეფასებით საქართველოს ეკონომიკა 2017 წელს 4.5%-ით გაიზრდება

333

მიმდინარე წლის 22 სექტემბერს, საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Fitch-მა დაადასტურა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი "BB" და რეიტინგის სტაბილური პერსპექტივა.

კომპანიის მიერ გამოქვეყნებულ რელიზში აღნიშნულია, რომ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის მოცემული დონე ასახავს ქვეყნის მმართველობისა და ბიზნეს გარემოს მნიშვნელოვნად ხელსაყრელ პირობებს, მსგავსი საკრედიტო რეიტინგის მქონე სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ასევე, ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადობის მაღალ დონეს ბოლო პერიოდში რეგიონში განვითარებული ეკონომიკური შოკების მიმართ.

რელიზში საუბარია, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკის საშუალო ზრდამ 4% შეადგინა, რაც 0.4%-ით აღემატება გაცილებით მაღალი საკრედიტო შეფასების ("BB") მქონე ქვეყნების მედიანურ მაჩვენებელს. ამასთან, სარეიტინგო კომპანია აღნიშნავს, რომ ეკონომიკის ზრდა დაჩქარდა 2017 წლის 1-ელ ნახევარში, რასაც ხელი შეუწყო როგორც საგარეო, ასევე შიდა მოთხოვნის გაუმჯობესებამ.

სარეიტინგო კომპანიის შეფასებით (პროგნოზით) საქართველოს ეკონომიკის ზრდა როგორც 2017, ასევე მომდევნო 2 წლის განმავლობაში 4.5% ფარგლებში იქნება.

აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის პროგნოზის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი 2017 წლისათვის 3.5% შეადგენს.

სარეიტინგო კომპანია აქცენტს აკეთებს საქართველო საბანკო სექტორის სიძლიერეზე და ხაზს უსვამს, რომ მიუხედავად დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებლებისა, საბანკო სექტორის განვითარების მაღალი დონე აბალანსებს დოლარიზაციასთან ასოცირებულ რისკებს.

სარეიტინგო კომპანია ყურადღებას ამახვილებს 2017 წლის აპრილში საქართველოსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს შორის გაფორმებულ ახალ პროგრამაზე "გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმზე", რომლის ფარგლებშიც 3 წლის განმავლობაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს გამოუყოფს 201.4 მლნ. SDR (დაახლოების 285 მლნ. აშშ დოლარი) ფინანსურ რესურს მთავრობის მიერ ინიცირებული სტრუქტურული რეფორმების განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით.

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული სტრუქტურული რეფორმების მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნის ეკონომიკის ისეთ გამოწვევას, როგორიცაა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, რაზეც ასევე გამახვილებულია ყურადღება სარეიტინგო კომპანიის მიერ გაკეთებულ შეფასებაში.

Comments
Loading...