სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს თანამშრომლებისთვის ტრენინგი ჩატარდა

11

მიმდინარე წლის 8-9-10 და 19-20-21 ივლისს, გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის იდენტიფიცირებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმების შესახებ სამდღიანი ტრენინგი ჩატარდა სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს თანამშრომლებისთვის.

ტრენინგის მიზანი იყო სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალური მუშაკებისა და სხვა სპეციალისტების უნარების გაძლიერება გენდერის ნიშნით ჩადენილი ძალადობის იდენტიფიცირებისა და შესაბამისი რეაგირების განსახორციელებლად.

ტრენინგი „გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ სისტემის გაუმჯობესება“ (,,Improving the System against Gender-Based Violence“) საგრანტო პროექტს ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით ახორციელებს.

მხარეებს შორის თანამშრომლობა პროექტის „ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ“ ფარგლებში მიმდინარეობს, რომელსაც გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და გაეროს მოსახლეობის ფონდი ევროკავშირის მხარდაჭერით ახორციელებენ.

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს მთავრობას შეასრულოს საერთაშორისო, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე ნაკისრი ვალდებულებები ქალთა და გოგონებზე ძალადობის აღმოფხვრის კუთხით, განსაკუთრებით კი, ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის სფეროში, ასევე LGBTQI საზოგადოების წინაშე მდგარი გამოწვევების იდენტიფიცირება და გადაჭრის გზების დასახვა.

სწავლება ორ ნაკადად ჩატარდა, რომელშიც სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს 50-მა წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა, სადაც განხილულ იქნა როგორც ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის ცნება და ფორმები, ისე რეაგირების სამართლებრივი მექანიზმები, ასევე მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების ინსტრუმენტები, სექსუალური შევიწროების რეგულირებასთან დაკავშირებული საკითხები და უწყებათაშორისი თანამშრომლობისა და მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურები. ტრენინგს უძღვებოდა ადამიანის უფლებათა ექსპერტი გოგა ხატიაშვილი.

Comments
Loading...