სემეკმა წყალმომარაგების კომპანიების 2018-2020 წლების საინვესტიციო გეგმები შეითანხმა

293

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) წყალმომარაგების სექტორში მოქმედი კომპანიების – შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის", შპს "მცხეთის წყალის" და შპს "რუსთავის წყალის" 2018-2020 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციები შეითანხმა.

კომისიასთან შეთანხმების შესაბამისად, შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" 2018-2020 წლების საინვესტიციო მოცულობა შეადგენს 114.1 მილიონ ლარს. მათ შორის, შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" 2018 წლის საინვესტიციო მოცულობა განისაზღვრა 52.9 მილიონი ლარით; 2019 წლის საინვესტიციო მოცულობა – 32.9 მილიონი ლარით, ხოლო 2020 წლის საინვესტიციო მოცულობა – 28.1 მილიონი ლარით.

შპს "რუსთავის წყალის" 2018-2020 წლის საინვესტიციო მოცულობა შეადგენს 8.9 მილიონ ლარს. კერძოდ,  შპს "რუსთავის წყალის" 2018 წელს განსახორციელებელი ინვესტიციები განისაზღვრა 3.4 მილიონ ლარით, 2019 წელს განსახორციელებელი ინვესტიციები – 2.9 მილიონ ლარით, ხოლო 2020 წელს განსახორციელებელი ინვესტიციები – 2.5 მილიონ ლარით.

შპს "მცხეთის წყალი" 2018-2020 წლებში 1.1 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. კერძოდ, შპს "მცხეთის წყალის", 2018 წლის საინვესტიციო მოცულობა შეადგენს 380 ათას ლარს; 2019 წლის საინვესტიციო მოცულობა განისაზღვრა 352 ათასი ლარით, ხოლო 2020 წლის საინვესტიციო მოცულობა – 373 ათასი ლარით.

დაკორექტირდა წყალმომარაგების კომპანიების 2017 წლის საინვესტიციო მოცულობები. შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" 2017 წლის საინვესტიციო მოცულობა განისაზღვრა 55.9 მილიონი ლარით; შპს "მცხეთის წყალის" 2017 წლის მოცულობამ შეადგინა 544 ათასი ლარი, ხოლო შპს "რუსთავის წყალის" 2017 წლის საინვესტიციო მოცულობამ – 4.2 მილიონი ლარი.

Comments
Loading...