2017 წლის I ნახევარში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ეკონომიკა 4.9%-ით გაიზარდა

375

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ განხორციელებული კვარტალური გაანგარიშების მიხედვით, ეკონომიკის რეალურმა ზრდამ 2017 წლის  პირველ კვარტალში 5.1%, ხოლო მეორე კვარტალში 4.7% შეადგინა. შესაბამისად, 2017 წლის პირველ ნახევარში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ქვეყნის ეკონომიკა 4.9%-ით გაიზარდა.

კვარტალური კვლევის მიხედვით, დაზუსტებული მეორე კვარტლის რეალური ზრდის მაჩვენებელი 0.7 პროცენტული პუნქტით აღემატება ყოველთვიური შეფასებების მიხედვით გაანგარიშებულ ეკონომიკურ ზრდას.

2017  წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკურ ზრდაში ყველაზე მაღალი წვლილი მშენებლობის (1.5 პპ), ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის (0.7 პპ), ვაჭრობისა (0.6 პპ) და უძრავი ქონების სექტორებმა შეიტანეს (0.5 პპ).  რეალური ზრდა დაფიქსირდა ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორში.

ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა კერძო სექტორის აქტივობის ზრდით არის განპირობებული, რაზეც ნათლად მიანიშნებს კერძო სექტორის აქტივობის შეფასებისათვის გამოყენებული ყველა მაჩვენებელი: 2017 წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვა, წინა წელთან შედარებით 16.9%-ით,  ხოლო საწარმოთა მიერ გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება 18.9%-ით არის გაზრდილი. ეკონომიკური აქტივობის ზრდამ ხელი შეუწყო ბიზნეს სექტორში დასაქმების ზრდასაც და სექტორში დასაქმება გაიზარდა 5.0%-ით.

2017 წლის დასაწყისიდან ეკონომიკურ ზრდას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი საგარეო ვაჭრობის გაუმჯობესებამ. 2017 წლის იანვარ – აგვისტოში საქონლის ექსპორტი გაიზარდა 28.5%-ით.  ეკონომიკურ ზრდაში პოზიტიური წვლილი შეიტანა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების ზრდამაც, რაც მომსახურების ექსპორტს წარმოადგენს.  იანვარ-აგვისტოში შემოსავლები საერთაშორისო ტურიზმიდან 29.1%-ით გაიზარდა და 1,859.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.

Comments
Loading...