ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ბონაკო

შპს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია “ბონაკოს” აქტივები და ვალდებულებები აუქციონის გზით…

საქართველოს ეროვნული ბანკის განკარგულებით შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბონაკოს" რეგისტრაცია გაუუქმდა და ლიკვიდაციის რეჟიმში გადავიდა. ლიკვიდატორმა "ბონაკოს" აქტივები და ვალდებულებები აუქციონის გზით…