ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

გამტვერიანება

კალაძე: მშენებლობის პროცესში ამტვერებისგან დამცავი ბადეების განუთავსებლობაზე სანქციები გამკაცრდება

"მშენებლობის პროცესში ამტვერებისგან დამცავი ბადეების განუთავსებლობა, მშენებლობის პროცესში ამტვერებადი მასალის სველი მეთოდის გარეშე დამუშავება, ამტვერებადი მასალის გადაუხურავი ავტოსატრანსპორტო…