ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ეკა ადამია

მკურნალობის მიღმა დარჩენილ სპინალური კურნთოვანი ატროფიის მქონე პაციენტების სიცოცხლეს, რომელთაგან…

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მედიკამენტი უკვე საქართველოშია, მკურნალობა კი, დღემდე მიუწვდომელი