ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ლეევრეჯის კოეფიციენტი

კომერციული ბანკებისთვის ლევერიჯის კოეფიციენტის მოთხოვნების შესახებ დებულება დამტკიცდა

პროცესის ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით დამტკიცდა დებულება "კომერციული ბანკებისთვის ლევერიჯის კოეფიციენტის მოთხოვნების შესახებ".