ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

მთლიანი აქტივები

დეკემბერში, წინა თვესთან შედარებით, კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 721.8 მილიონი ლარით…

დეკემბერში, წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 721.8 მლნ ლარით, ანუ 1.6 პროცენტით გაიზარდა და 2020 წლის პირველი იანვრისათვის 47.2 მლრდ ლარი შეადგინა.

ოქტომბერში, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 546.6 მლნ ლარით გაიზარდა

ოქტომბერში, წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 546.6 მლნ ლარით, ანუ 1.2 პროცენტით გაიზარდა და 2019 წლის პირველი ნოემბრისათვის 46.3 მლრდ ლარი შეადგინა.

მარტში, კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 464.7 მლნ ლარით გაიზარდა

მარტში წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 464.7 მლნ ლარით, ანუ 1.2 პროცენტით გაიზარდა და 2019 წლის პირველი აპრილისთვის 39.4 მლრდ ლარი შეადგინა.

დეკემბერში საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 1.3 მლრდ ლარით გაიზარდა

დეკემბერში წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 1.3 მლრდ ლარით, ანუ 3.4 პროცენტით გაიზარდა და 2019 წლის პირველი იანვრისათვის 39.7 მლრდ ლარს მიაღწია.

სექტემბერში, საქართველოს კომერციული ბანკების აქტივები 679.1 მილიონი ლარით გაიზარდა

2018 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით, საქართველოს საბანკო სექტორი 15 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი; მათ შორის 14 - საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით.