ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ნახშირწყალბადები

ნავთობკომპანია ExxonMobil საქართველოს ნახშირწყალბადების რესურსების შესწავლას დაიწყებს

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოსა და კომპანია "ExxonMobil"-ს შორის გეოლოგიური და გეოფიზიკური მასალების შესწავლის შესახებ ხელშეკრულება…