ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

რუსული ნავთობი

ჩეხეთში რუსული ნავთობის მიწოდება აღდგა

27 მაისს, ჩეხეთმა კვლავ დაიწყო რუსული ნავთობის იღება მილსადენ "დრუჟბას" მეშვეობით. მიწოდება ნედლეულის ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურების გამო იყო შეჩერებული.