ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

საერთაშორისო ავალუტო ფონდი

ქობულია: სავალუტო ფონდმა პოზიტიურად შეაფასა ჩვენ მიერ გატარებული რეფორმები

"სავალუტო ფონდმა პოზიტიურად შეაფასა ჩვენი ეკონომიკური განვითარება, დადებითი შეფასება მიეცა როგორც მონეტარულ, ისე ფისკალურ პოლიტიკას", - განაცხადა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების…