ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

საერთაშორისო გზავნილები

საერთაშორისო შემომავალი საფოსტო გზავნილების საბაჟო კონტროლის გავლაზე 2 ლარი დაწესდა

2019 წლის 3 იანვრიდან ძალაში შევიდა საფასური საერთაშორისო შემომავალი საფოსტო გზავნილების საბაჟო კონტროლის გავლის მომსახურებისთვის, რომლის ღირებულებაც განისაზღვრა 2 (ორი) ლარის ოდენობით. აღნიშნულის…