ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

სავალუტო ოფციონები

სებ-ი საერთაშორისო რეზერვების შესავსებად ახალ ინსტრუმენტს – სავალუტო ოფციონებს გამოიყენებს

2019 წლიდან რეზერვების შესავსებად ეროვნული ბანკი, უკვე არსებულ სავალუტო აუქციონებთან ერთად, ახალ ინსტრუმენტს - სავალუტო ოფციონებს გამოიყენებს. აღნიშნული ინსტრუმენტი, ერთი მხრივ, უფრო მეტ სიცხადეს…