ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

საქარე მინა

2020 წლამდე საქარე მინაზე სამ-წერტილოვანი დაზიანება ნებადართული იქნება

2020 წლის პირველ იანვრამდე ავტოსატრანსპორტო საშუალების საქარე მინაზე, მინამწმენდის (ნაკენჭურის) მოქმედების არეში დაშვებული იქნება სამ-წერტილოვანი დაზიანების არსებობა, თუკი მისი დიამეტრი 5 მმ-ს არ…