ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

საქართველოს კომერციული ბანკები

ოქტომბერში, წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების აქტივები 427.12 მლნ ლარით…

ოქტომბერში, წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები (მიმდინარე ფასებში) 427.12 მლნ ლარით, ანუ 0.79 პროცენტით შემცირდა (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 0.61 პროცენტით…

მარტში, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 3.89 მლრდ ლარით გაიზარდა

მარტში, წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები (მიმდინარე ფასებში) 3.89 მლრდ ლარით, ანუ 8.42 პროცენტით გაიზარდა და 2020 წლის პირველი აპრილისათვის 50.13 მლრდ ლარი…