ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

სოციალური კამპანია

EMIS-ი იწყებს სოციალურ კამპანიას – “ინფორმაციული უსაფრთოხება ონლაინ განათლებაში”

21 მაისიდან, საქართველოს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, იწყებს სოციალურ კამპანიას ,,ინფორმაციული უსაფრთოხება ონლაინ განათლებაში’’.