ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმელები

ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმელების წარმოებას ტექნიკური რეგლამენტი დაარეგულირებს

2019 წლის 1 აპრილიდან ტექნიკური რეგლამენტი − "ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმლის წარმოების ზოგადი წესისა და ნებადართული პროცესების, მასალებისა და ნივთიერებების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ"…