ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

შინამეურნეობა

2020 წელს შინამეურნეობების საშუალო რეალური შემოსავალი 732 ლარს შეადგენდა

PMCG-ის კვლევის მიხედვით, შინამეურნეობების საშუალო თვიური რეალური შემოსავალი 2010-დან 2020 წლამდე 163 ლარით, 732 ლარამდე გაიზარდა და 2013 წლის დონემდე შემცირდა, რაც ნაწილობრივ პანდემიამ განაპირობა.…